Chrzest

1. Sakramentu Chrztu świętego udziela się w parafii zamieszkania rodziców.

2. Zgłoszenia dziecka do sakramentu mogą dokonać tylko i wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni, najpóźniej 2 tygodnie przed planowana datą chrztu.

3. Sakrament Chrztu w naszej parafii jest udzielany w pierwszą niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 13.00

4. Zgłaszając chrzest w kancelarii należy dostarczyć komplet następujących dokumentów:

  • Wypełniony formularz zgłoszenia

POBIERZ TUTAJ:  1. FORMULARZ.pdf lub  2. AKTYWNY FORMULARZ.doc

  • Akt urodzenia dziecka. – kopia
  • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych ( dotyczy osób mieszkających poza naszą parafią).
  • Zaświadczenie o ślubie rodziców.
  • W określonych sytuacjach ewentualnie jeszcze inne dokumenty.

5. W piątek poprzedzający chrzest dziecka po mszy św. o godz. 18.00 w kościele odbywa się konferencja dla rodziców i chrzestnych (obecności obowiązkowa).

 6. Od momentu Chrztu Św. spoczywa na rodzicach i rodzicach chrzestnych obowiązek wychowania dziecka w duchu religijnym, doprowadzenia go do poznania Boga oraz przygotowania na przyjęcie pozostałych sakramentów.

INFORMACJA DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH

1. Matką lub ojcem chrzestnym może być osoba ochrzczona, która przyjęła sakrament bierzmowania i ukończyła 16 rok życia. Musi być osobą wierzącą, praktykującą i należącą do określonej parafii.

2. Zaświadczenie uprawniające do pełnienia zadania ojca lub matki chrzestnej wydaje parafia aktualnego zamieszkania.

3. Funkcji rodzica chrzestnego nie mogą pełnić między innymi osoby które:

wypisały się z katechezy szkolnej, są objęte przeszkodami kanonicznymi (np. żyją w związkach niesakramentalnych), innego wyznania, wypisały się ze wspólnoty Kościoła, swoją postawą i zachowaniem przeczą zasadom nauki i wiary katolickiej. Są rodzicami dziecka.