Historia Sanktuarium

Dzieje kultu Matki Bożej wzywanej imieniem Maryi Wspomożycielki są bardzo bogate. Tytuł „Auxilium Christianorum” – Wspomożenie Chrześcijan, który zadomowił się w polszczyźnie w pięknie brzmiących formach „Wspomożenie Wiernych”, czy skróconej – „Wspomożycielka” pojawił się już w XVI w. w Litanii Loretańskiej.

Pełnej wymowy nabrało to wezwanie po zwycięstwie nielicznych wojsk chrześcijańskich nad potężną flotą turecką na wodach Morza Śródziemnego pod Lepanto w 1571 r. Nabożeństwo ku czci Maryi tytułowanej tym imieniem ugruntowało się z okazji triumfu wojsk dowodzonych przez Jana Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 r., apogeum osiągnęło zaś w chwili uwolnienia papieża Piusa VII z niewoli napoleońskiej 24 maja 1814 r. Na znak wdzięczności za swe ocalenie, ustanowił tenże następca św. Piotra, święto Wspomożenia Wiernych.

Wielkim apostołem i szerzycielem tego nabożeństwa stał się genialny wychowawca młodzieży, św. Jan Bosko, a w ślad za nim Rodzina Salezjańska, którą powołał do życia. Turyn, w którym ks. Bosko rozpoczynał swą działalność pedagogiczną, stał się światowym centrum kultu Wspomożycielki. Salezjanie z właściwym sobie zaangażowaniem i energią szerzyli ten kult, co spowodowało przekonanie, że oni są jego inicjatorami. Faktem jest jednak, że Wspomożycielka była czczona na ziemiach polskich jeszcze przed przybyciem duchowych synów ks. Bosko do Oświęcimia w 1898 r. Poprzedziło go objawienie się Matki Bożej w czasie procesji Bożego Ciała nad rumowiskiem podominikańskiego kościoła św. Krzyża 31 maja 1894 r. To cudowne wydarzenie natchnęło ówczesnego proboszcza oświęcimskiego ks. Andrzeja Knycza do zajęcia się sprawą wykupu kościoła i doprowadzenia do jego odbudowy. W 1901 r. został otworzony Zakład Wychowawczy ks. Bosko, a trzy lata później poświęcona świątynia.

W 1907 r. miejsce- przywiezionego przez salezjanów z Turynu Wspomożycielki w głównym ołtarzu zajęła wierna kopia cudownego obrazu Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Wykonał ją Jan Szczęsny Stankiewicz z Oświęcimia. Fundatorem dzieła był Ignacy Czerwik, również obywatel oświęcimski. Od momentu pojawienia się turyńskiej reprodukcji, ściągały do kościoła księży salezjanów tłumy wiernych z różnych zakątków kraju, głównie z Górnego Śląska i okolicznych miejscowości.           

Za szczególny dowód łaski i potęgi Wspomożycieli można uznać cud ocalenia Maryjnej świątyni w czasie największego nalotu bombowców alianckich na Oświęcim 13 września 1944 r. Podobnie namacalnym dowodem opieki patronki jest fakt przetrwania salezjańskiej szkoły zawodowej – jedynej od „Władywostoku po Łabę” w czasach komunizmu tego typu placówki prowadzonej przez księży.

24 listopada 1952r.  Arcybiskup Eugeniusz Baziak erygował parafię p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu.

Uroczystość Konsekracji Kościoła i ogłoszenie Sanktuarium  odbyły się  24 września 1997 r.

Konsekracji dokonał Ordynariusz Bielsko – Ży­wiecki Ks. Bp Tadeusz Rakoczy przy udziale Ks. Bp Adama Śmigielskiego Ordynariusza Sosnowieckiego.