WYDARZENIA

24 października 2015r.

Dwudziesty czarty dzień miesiąca w naszym Sanktuarium to dzień poświęcony szczególnej czci Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, tak było i w tym miesiącu. Czuwanie przed cudownym obrazem Wspomożycielki rozpoczęło się Godzinkami, następnie Msza Święta oraz procesja różańcowa, którą prowadziło Koło Misyjne. Wieczór zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim oraz słówkiem na dobranoc, które wygłosił Ksiądz Misjonarz Mariusz Skowron sdb, który przewodniczył również Eucharystii.

 

25 października 2015r.

 

We wtorek po raz pierwszy miało miejsce spotkanie modlitewne, prowadzone przez Szkołę Ewangelizacji Cyryla i Metodego. To nowa wspólnota naszej przy naszej parafii, która ubogaci życie oświęcimskiej parafii. Spotkanie modlitewne będą miały miejsce w każdy wtorek w naszym Sanktuarium, włączmy się ubogacając wspólnotę swoją obecnością i modlitwą.


Tournée chóru Auxilium po Polsce i Litwie

 

 

 

Chór Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej "AUXILIUM" dzialający na codzień przy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu w dniach 20-27 sierpniu  2015r. odbył szereg koncertów w Polsce i na litwie. 

 Współorganizatorem tego przedsięwzięcia było Miasto Oświęcim.

Chórzyści odwiedzili następujące miejscowości: Licheń, Rychwałd, Gietrzwałd, Święta Lipka, Kętrzyn, Augustów, Białystok, Sokółka i Wilno. Repertuar koncertów chórzystów z Auxilium obejmował utwory oświęcimskiego kompozytora Aleksnadra Orłowskiego promując tym samym nie tylko miasto Oświęcim ale rownież dorobek rodzimego tworcy.

Koncerty zostaly doskonale odebrane prze mieszkańców poszczegónych miast. Każdy koncert cieszył się dużym zainteresowaniem - nawet do 150 odbiorców. Kązdorazowo po spotkaniu w razmowach kuluarowych rozmawiano o mieście Oświęcim i aktywności mieszkanców.

Celem a jednocześnie rezultatem tournée było zapoznanie społeczności lokalnych z polską kulturą, programem muzycznym Chóru oraz propagowanie dobrego wizerunku Miasta Oświęcim.

 

  


 

3 maja o godzinie 10:00 odprawiona została, w naszym Sanktuarium, Msza Święta za Ojczyznę z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przed Mszą miał miejsce koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru ?Auxilium?. Liczne delegacje, poczty sztandarowe, a przede wszystkim mieszkańcy naszego Miasta, wszyscy uczestniczyli we Mszy Św. modląc się za Ojczyznę i dziękując Bogu za wolną Polskę.


 

 

Pan Zmartwychwstał Alleluja!

W naszej Parafii w okresie Wielkiego Postu uczestniczyliśmy w rekolekcjach wielkopostnych, które głosił w tym roku ks. Ireneusz Piekorz salezjanin, pracujący w Korstszewie na Ukrainie. Rekolekcje to czas na przemyślenie i analizę naszego życia, umocnienie w wierze. A także na pojednanie z Bogiem i Bliźnimy aby w pełni łaski uczestniczyć w tajemnicy naszego Zbawienia.

Wielki Tydzień rozpoczęty Niedzielą Palmową, to wyjątkowy czas dla każdego z nas, kiedy możemy uczestniczyć w wydarzeniach  świadczących o ogromnej miłości Boga do nas. Triduum Paschalne, czas kiedy czuwaliśmy przy naszym Zbawicielu wspominając Jego krwawą mękę i ofiarę poniesioną za nas. Na trzeci dzień po śmierci krzyżowej ? Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Z radością w sercach przeszliśmy w procesji ulicami naszego miasta. Trwajmy więc w tej radości z Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa aby pozostała w nas na każdy dzień, a nie jedynie od święta.

 

Katechezy IV tydzień.

            Tydzień rozpoczęliśmy Liturgią Pokutną. Słuchaliśmy Słowa Bożego, odnajdując się w nim, przekładając wszystkie Słowa na nasze życie. A potem pojednanie z naszym Ojcem w Sakramencie Spowiedzi Świętej. Ale nie przy kratach konfesjonału, tylko przy Wspólnocie, podchodząc do Spowiednika, wyznając swoje grzechy. Następnie po rozgrzeszeniu Spowiednik pomagał powstać, po upadku jakim jest grzech. Ten jeden gest znaczy tak wiele ? świadczy o miłość Boga do nas, pomimo że upadamy ? Bóg nas znajduje i pomaga nam powstać i żyć!

 

18 marca - Bierzmowanie.

            Młodzież naszej Parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania, którego udzielił  Biskup Ks. Roman Pindel. Tym samym Młodzież otrzymała dary Ducha Świętego, które pomogą w dalszej drodze życia.

 

 20 marca ? Droga Krzyżowa

            W piątek wyruszyliśmy z Krzyżem w Drodze Krzyżowej na Starych Stawach. Dając świadectwo wiary poszliśmy za Jezusem. Wielki Post to czas, kiedy wśród zabiegania, obowiązków, możemy się zatrzymać i pochylić na męką naszego Pana Jezusa Chrystusa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Wykorzystajmy ten czas dobrze i owocnie.

Katechezy III tydzień. 16 marca 2015

To już trzeci tydzień zbliżamy się do Boga wraz z Członkami Drogi Neokatechumenalnej. Znajdujemy odpowiedzi na fundamentalne pytania. Spoglądamy na nasze życie z innej perspektywy. Stajemy się ? lepszymi ludźmi. Uświadomienie sobie pewnych rzeczy pozwala spojrzeć inaczej na sytuacje, jakie spotykają nas w życiu. Na sytuacje, ale przede wszystkim na ludzi ? na naszych najbliższych, jak również na osoby, z którymi pracujemy i spotykamy na naszej życiowej drodze. Katechezy to także moment poznania siebie nawzajem ? WSPÓLNOTY, której każdy z nas jest częścią.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą jeszcze do nas dołączyć. Spotkanie w poniedziałek
o godzinie 19:00, natomiast w środę wyjątkowo o 20:00.

 

Symbole Światowych Dni Młodzieży. 11 marca 2015

 

W środę 11 marca, mogliśmy być świadkami historycznego wydarzenia.
W Oświęcimiu gościły Symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż, który od samego początku Światowych Dni Młodzieży, towarzyszy nieustannie Młodym podczas spotkań
z Ojcem Świętym. Drugim symbolem jest Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani ?Opiekunka Ludu Rzymskiego?. Peregrynację w naszej parafii rozpoczęliśmy Mszą Świętą, potem do godziny 17:00 mogliśmy czuwać przy Symbolach podarowanych Młodym przez Papieża Świętego Jana Pawła II. Natomiast o 17:00 podczas nabożeństwa pożegnaliśmy uroczyście Krzyż i Ikonę Matki Bożej, które podróżują po naszym kraju w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku pod hasłem: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7).

 

Katechezy II tydzień

 

            Kontynuujemy spotkania w poniedziałki i środy z członkami Drogi Neokatechumenalnej. Mówimy o Panu Jezusie, poznajemy naszego Zbawiciela, zbliżamy się do niego na nowo. Wielki Post to najlepszy czas w roku aby wszystko sobie przemyśleć, zadać podstawowe pytania związane z wiarą. I znaleźć odpowiedzi. W odpowiadaniu pomagają katechezy. Kim jest dla mnie Jezus? Czy Bóg jest w moim życiu na pierwszym miejscu? Czy ufam Panu Bogu i pozwalam Mu działać w moim życiu? Warto się zatrzymać, zastanowić, odnaleźć odpowiedzi na pytania te i inne.

 

Rozpoczyna się trzeci tydzień katechez, zapraszamy w poniedziałki i środy o godz.: 19:00 do Sanktuarium.

 

 


 

Droga Krzyżowa ? 6 marca.

 

Ulicami naszego miasta przeszliśmy w piątek Drogą Krzyżową. To świadectwo wiary, jakie mogliśmy dać, uczestnicząc w tej Drodze Krzyżowej. Podjąć trud, wziąć swoje problemy, ból i iść za Jezusem w drodze, która prowadziła od Parafii św. Maksymiliana Kolbe do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Iść za Jezusem. Wziąć swój Krzyż i iść za Jezusem to był nasz cel ? uczestników Drogi Krzyżowej, nie w zaciszu Sanktuarium ale ulicami naszego miasta ? miejsca gdzie żyjemy, pracujemy, rozwijamy się.


  24 lutego 2015

 

We wtorek przypadł 24 dzień miesiąca. O godz.: 18:00, jak co miesiąc spotkaliśmy się u stóp Matki Bożej Wspomożenia wiernych aby czuwać. Każdy z własną intencją. Mszę Świętą odprawiał Solenizant ? ks. Aleksander Karkoszka. Każdy z nas ? czuwających u naszej oświęcimskiej Wspomożycielki, powierzał Matce Bożej siebie, swoich najbliższych wszystkie swoje sprawy. Czuwanie to czas aby podziękować za dotychczasowe łaski, poprosić o wstawiennictwo. Matka Boża wysłuchuje swoich czcicieli tak co miesiąc w czasie naszych czuwań. A także codziennie, kiedy tylko zwracamy się do niej pełni ufności i zatroskania. Na koniec naszej modlitwy ks. Proboszcz udzielił nam błogosławieństwa, umocnieni w wierze, pełni nadziei wróciliśmy do domów do swoich zajęć.

Katechezy

W poniedziałek 23 lutego uczestniczyliśmy w pierwszej katechezie. Czy masz świadomość tego, że jesteś grzesznikiem? Na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć. Pan Jezus umarł na krzyżu za grzeszników. Bóg tak bardzo nas kocha, że posłał swego Syna na haniebną śmierć krzyżową aby nas zbawić.

Katechezy, mają swój początek w najbiedniejszej dzielnicy na przedmieściach Madrytu. Pan Jezus przychodzi do nas poprzez tych najuboższych. Tam miały miejsce pierwsze katechezy. Teraz są na całym świecie. Również w naszej Parafii, możemy doświadczyć spotkań, podczas których, ludzie tacy jak my, mówią o Panu Jezusie z perspektywy człowieka wierzącego, grzesznika.

Czytając ten wpis pewnie mówisz ? nie mam na to czasu ? Bóg Cię kocha ? nie mówił, że nie ma dla Ciebie czasu ? zawsze Cię wysłucha. Przyjdź, posłuchaj ? Bóg odmieni Twoje życie. Spotkania odbywają się w kościele w poniedziałki i środy o godz.: 19:00.

 

Środa ? 25 lutego 2015

 

Jedynie trzydzieści procent mieszkańców naszej Parafii przychodzi co niedzielę na Mszę Świętą. A co z siedemdziesięcioma procentami? Ich zbawienie zależy ode mnie i od Ciebie! Zbawienie naszej Parafii zależy od tych trzydziestu procent osób, które mają wiarę. Pozostali potrzebują cudu fizycznego lub mentalnego. Cuda fizyczne zdarzają się bardzo rzadko, nawet w Piśmie Świętym. Natomiast cudu mentalnego może dokonać każdy chrześcijanin, okazując miłość i poprzez jedność. Te właśnie cuda potrzebne są niewierzącym aby zobaczyli, uwierzyli, że my mocni wiarą, ufając Jezusowi potrafimy kochać naszych wrogów. A my wzorem Maryi, zbyt słabi aby zrozumieć, powiedzmy Bogu Amen ? niech się stanie. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

Czy nadal myślisz, że nie masz czasu na katechezę? Przyjdź, czekamy na Ciebie w poniedziałek i środę o godz.: 19:00 w Sanktuarium.

Niedziela 15 lutego była w naszej Parafii niedzielą ewangelizacyjną za sprawą Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody z Bielska ? Białej. Przez cały dzień, na każdej Mszy Świętej głoszone Słowo Boże skłaniało do refleksji nad swoim życiem. Wniosek jest jeden: Jezus nie jest najlepszym zbawicielem ? JEZUS JEST JEDYNYM ZBAWICIELEM! Jezusowi powierzyliśmy swoje problemy, z którymi  się zmagamy, naszemu Panu zaufaliśmy.

Pan Jezus przemówił do nas tego dnia na dwa sposoby: poprzez Słowo Boże, ale również poprzez świadectwa tych, którzy Mu już w pełni zaufali i pozwolili działać w każdym aspekcie swojego życia.

Ewangelizacja podczas Mszy Świętej to nie wszystko. Niedzielne popołudnie upłynęło pod znakiem Wieczoru Chwały z udziałem Zespołu Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody. Młodzi ludzi porwali nas swoim zaangażowaniem i charyzmą, zachęcili do Uwielbienia poprzez zaangażowanie się w śpiew. Parafianie odpowiedzieli liczną frekwencją oraz świadectwami czego doświadczyli podczas tego wieczoru Chwały i Uwielbienia.

Helena Drabczyk

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz