Wizytacja nadzwyczajna Radcy Europy środkowej i północnej ks. Tadeusza Rozmusa sdb.

Spotkanie z przedstawicielami grup parafialnych 26 października 2017.

zdjęcia ks. Marek Głuch sdb