Pielgrzymka młodzieży do Łagiewnik 4 listopada 2017

fot. Ks. Ryszard Szymeczko