Roraty  ze "Strażnikiem Skarbów", oraz zakończenie rorat 23 grudnia 2017.

Fot. Ks. Ryszard Szymeczko sdb