WYDARZENIA W OBIEKTYWIE

Przyjęcie nowych członków ADMA - 4 kwietnia 2016

ADMA ? Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki.

Maryja jest moim wzorem, rozpowszechniać nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki zgodnie z duchem Księdza Bosko, modlitwa różańcowa, uczestnictwo w uroczystościach maryjnych - to główne założenia Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki ? ADMA.

7 kwietnia 2016 po pięciu latach od wznowienia działalności Stowarzyszenia przy naszym Sanktuarium cieszyliśmy się dołączeniem do naszego grona kolejnych członków. W czasie czwartkowej nowenny na mszach św. o godzinie 8.00 i 18.00 kandydaci w liczbie 24 osób złożyło uroczyste przyrzeczenie i zobowiązując  się  dawać świadectwo wierności Chrystusowi w swoim środowisku na wzór  Maryi naśladując przykład Księdza Bosko.

Każdy z nowo przyjętych członków otrzymał także odznakę, regulamin stowarzyszenia i Ikonę z wizerunkiem oświęcimskiej Wspomożycielki które mają przypominać i zachęcać do podejmowania podjętego zobowiązania. 

Z wielką radością także oczekujemy i zapraszamy  na ogólnopolskie doroczne spotkanie Czcicieli Wspomożycielki Wiernych  które odbędzie się 14 maja 2016 w naszym Sanktuarium.

 

Ks. Marek Głuch sdb

Schola Canticum 2016

Schola Canticum na próbie przed Wigilią Paschalną 2016r.

Boży Grób - 2016

W tym roku Grób Pański - wykonała wspólnota neokatechumenalna.

Rekolekcje 2016 Szkoła Podstawowa Nr 1

21-23 marca 2016r. Rekolekcje prowadził O. Hieronim - franciszkanin z Harmęż i klerycy salezjańscy z Krakowa.

Rekolekcje 2016 Gimnazium Nr 2 w Zaborzu

10 -14 marca 2016r. Rekolekcje prowadził ks. Vitalis Krzywicki - salezjanin z Odessy.