Bierzmowanie

 

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”.

Dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

 

W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową. Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe.

 

Oliwa jest znakiem obfitości oraz radości; oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i czyni elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponieważ łagodzi kontuzje i rany; udziela piękna, zdrowia i siły.

 

      Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

 • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!” (Rz 8, 15),
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
 • udoskonala naszą więź z Kościołem,
 • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

 

Por. Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1285, 1293, 1303).

 

Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć „wiek rozeznania”, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny.

 

Aby dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy:

 • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy św.

      (Msza św. niedzielna dla młodzieży w naszej parafii o godz. 10.00)

 • regularnie przystępować do sakramentu pokuty,
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej,
 • brać regularny udział w spotkaniach formacyjnych kandydatów,
 • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze krzyżowej i Gorzkich żalach (Wielki Post), nabożeństwach majowych i czerwcowych,
 • być świadkiem Boga
 • odpowiednio wcześniej wybrać imię, które kandydat chce przyjąć. Musi to być imię osoby świętej lub błogosławionej. Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata. Kandydat zna i naśladuje swojego Patrona, modli się do Boga przez Jego orędownictwo. Wybór patrona nie może być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.
 • zdać katechizm. Pytania do pobrania TUTAJ.

      Potrzebne dokumenty:

 • świadectwo chrztu św.
 • uzyskanie pozytywnej oceny i opinii od katechety w szkole

 

FORMY ZAANGAŻOWANIA SIĘ KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA (DO WYBORU)

1. GRUPA LITURGICZNA:służba podczas Mszy św. w pierwszą niedzielę miesiąca, prowadzenie różańca (październik) i drogi krzyżowej (wielki post)

2. LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA (dla chłopców): służenie przy ołtarzu podczas Mszy św. jako ministrant, lektor (dla początkujących możliwość kursu przygotowującego)

SCHOLA - (dla dziewczyn i chłopców posiadających zdolności muzyczne i wokalne)

3. WOLONTARIAT: bezinteresowne podejmowanie działań dla bliźnich w potrzebie

4. OŚWIĘCIMSKIE SPOTKANIA DLA DUCHA WZRASTANIA - spotkania modlitewne dla młodzieży

5. GRUPA TEATRALNA - przygotowanie i wystawienie przedstawień teatralnych (droga krzyżowa, jasełka)

 


SPOTKANIA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

 

 ZAPISY KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

OBECNYCH KLAS 7 I STARSZYCH

DO KOŃCA MAJA 2019r. 

 

DEKLARACJE DO ODEBRANIA W ZAKRYSTII.

 

TERMINY SPOTKAŃ PRZED WAKACJAMI

 

1.        31.05.2019r. (PIĄTEK)  -  po Mszy św. wieczornej tj. ok. 18.30.

                                                     spotkanie organizacyjne

2.          7.06.2019r. (PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA)

                                W PROGRAMIE: 15.00-17.00 SPOWIEDŹ

                                                             17.00 Msza św.

 

 KOLEJNE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ PO WAKACJACH

TJ. WE WRZEŚNIU 2019. 

 

SZCZEGÓŁOWE TERMINY SPOTKAŃ

PODANE ZOSTANĄ NA POCZĄTKU NOWEGO ROKU SZKOLNEGO.

 

 

 

 

 

 

 

 KATECHIZM BIERZMOWANYCH

PYTANIA - POBIERZ