Pogrzeb

1.  Pogrzeb zgłasza się w parafii zamieszkania zmarłego.

2. Zgłoszenia dokonuje najbliższa rodzina mąż, żona lub dzieci zmarłego.

3. Pogrzeb należy zgłosić bezpośredni po uzyskaniu aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego do księdza pełniącego dyżur w kancelarii,  w zakrystii lub prosząc o kontakt z księdzem dyżurnym na portierni Zakładu Salezjańskiego.

4. Zgłaszając pogrzeb należy przedłożyć akt zgonu oraz zaświadczenie o przyjęciu sakramentów np. od kapelana szpitala.

5. W kancelarii uzgadniamy datę, godzinę  pogrzebu i przebieg ceremonii.

6. Dopiero po zgłoszeniu pogrzebu w parafii należy się udać do administracji cmentarza.

7. Intencje mszalne za zmarłego można złożyć księdzu na cmentarzu przed rozpoczęciem ceremonii  pogrzebowych  w wyraźnie opisanych na zewnątrz kopertach ( za kogo i od kogo).

8. Porządek i miejsce odprawienia zamówionych mszy św. pogrzebowych ustala najbliższa rodzina w kancelarii parafialnej  w terminie do 2 tygodni po pogrzebie.

9.  Wypada aby rodzina zmarłego w czasie mszy pogrzebowej przystąpiła do komunii św. Do spowiedzi należy przystąpić wcześniej w kościele. W kaplicy cmentarnej w czasie pogrzebu nie będzie spowiednika.