22 marca 2020r.- 4 Niedziela Wielkiego Postu.

1. Do 29 marca 2020r.  ks. Bp. Ordynariusz udzielił wszystkim przebywającym ma terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. zachęcając wiernych do pozostania w domach i uczestnictwa w modlitwie za pośrednictwem telewizji lub radia. W mszach św. może uczestniczyć maksymalnie 50 osób, przede wszystkim  osoby i rodziny które zmówiły daną  intencję mszy św.

2. Zostają zawieszone wszelkie spotkania, a także inne nabożeństwa takie jak Gorzkie Żale i Droga krzyżowa.

3. Do odwołania jest zawieszony dyżur spowiedników w ramach stałego konfesjonału. Spowiadamy się tylko i wyłącznie we własnej parafii przed mszą św. Prosimy nie odkładać spowiedzi na dni przedświąteczne.

4. Komunię świętą przyjmujemy tylko „na rękę” zgodnie z określonymi zasadami liturgicznymi.

5. We wtorek przypada 24 dzień miesiąca. O godz. 17.30 Godzinki i o godz. 18.00 msza św. w intencji czcicieli Wspomożycielki Wiernych, grup parafialnych i dobrodziejów.

6. W środę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego i dzień Świętości Życia. W tym dniu będzie można przystąpić do duchowej adopcji dziecka poczętego. Druki deklaracji znajdują się na stojaku przy kracie. Wypełnione deklaracje będzie można złożyć w czasie mszy św. o godz. 8.00 i 18.00

7. Do niedzieli palmowej przy ołtarzu św. Józefa jest udostępniona skarbonka na jałmużnę wielkopostną która zostanie przekazana na misje salezjańskie w Gambii w Afryce.