Ewangelizacja i Formacja w czasie epidemii – Zaproszenie.

Ekipa Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody pod kierunkiem ks. Przemysława Sawy przygotowała konkretne projekty ewangelizacyjne, formacyjne i duszpasterskie dla ludzi z różnych grup społecznych oraz potrzeb. W czasie ograniczonej możliwości spotykania się prezentowane programy online stanowią pomoc pastoralną dla parafii czy konkretnych wspólnot, grup i stowarzyszeń w ramach parafii.

Projekt RESTART. NOWA SUBSKTYBCJA

Ewangelizacja podstawowa

Program ewangelizacyjny (podstawowy), będący wprowadzeniem w doświadczenie podstaw chrześcijaństwa (kerygmat i wprowadzenie / pogłębienie życia w Kościele).

Seminarium zawiera następujące elementy składowe:

 • konferencja tematyczna na dany tydzień
 • grupa dzielenia online
 • materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia).

Planowany start: 7 maja 2020

Formularz zapisów:https://forms.gle/CCJrkKjbrDux44CK9

***

Projekt NAWIGACJA. ŚWIADOME ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM

Formacja osób podejmujących życie chrześcijańskie

To seminarium życia w uległości Duchowi Świętemu. Przeznaczone jest dla osób, które przeżyły w jakiejś formie rekolekcje ewangelizacyjne i pragną poznać Ducha Świętego oraz bardziej świadomie żyć w posłuszeństwie Jemu w swojej codzienności.

Seminarium zawiera następujące elementy składowe:

 • konferencja tematyczna na dany tydzień
 • grupa dzielenia online
 • materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia).

Planowany start: 7 maja 2020

Formularz zapisów: https://forms.gle/74JLf9mhmvVU95cy9

***

Projekt PAKIET PREMIUM. ŻYCIE W MOCY DUCHA

Formacja w temacie chrztu w Duchu Świętym

Seminarium pogłębiające katolickie rozumienie i doświadczenie chrztu w Duchu Świętym. Papież Franciszek prosił, by członkowie wspólnot charyzmatycznych dzielili się tym doświadczeniem z całym Kościołem. Najpierw jednak konieczne jest właściwe przeżywanie tego faktu. Nie wystarczy samo wydarzenie. Konieczna jest znajomość teologii oraz odpowiednie kwestie duszpasterskie w zakresie chrztu w Duchu Świętym.

Seminarium przeznaczone dla członków różnych wspólnot, grup i stowarzyszeń ewangelizacyjnych, charyzmatycznych, podejmujących szeroko rozumianą nową ewangelizację.

Seminarium zawiera następujące elementy składowe:

 • konferencja tematyczna na dany tydzień
 • grupa dzielenia online
 • materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia).

Planowany start: 7 maja 2020

Formularz zapisów:https://forms.gle/hYyvDUwbB1GA8FQ99

***

Projekt MIRIAM. ŻYCIE Z MATKĄ, NAUCZYCIELKĄ, OPIEKUNKĄ

Formacja pobożności maryjnej.

Seminarium poświęcone roli Maryi w tajemnicy Jezusa Chrystusa, Kościoła i osobistej duchowości. Zawiera prezentację podstaw biblijnych, teologicznych i duszpasterskich. Celem jest świadomie przeżywana pobożność maryjna, zgodna z Biblią, Tradycją Kościoła i katolicką teologią. Zapraszamy członków grup różańcowych i innych.

Seminarium zawiera następujące elementy składowe:

 • konferencja tematyczna na dany tydzień
 • grupa dzielenia online
 • materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia).

Planowany start: 9 maja 2020

Formularz zapisów:  https://forms.gle/XcwMFF5aKY8E86AB8

***

INTERNETOWY KRĄG BIBLIJNY

Dzielenie się Słowem Bożym

Cotygodniowe spotkanie z modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego. Na początek czytania będzie Ewangelia wg św. Marka. Podczas spotkania online zalogowane osoby będą mogły dzielić się, zadawać pytania, a przede wszystkim czynić odniesienia do codzienności.

Spotkania raz w tygodniu będą trwały jedną godzinę.

Planowany start: 14 maja 2020

Formularz zapisów:  https://forms.gle/WKwkZPpNby1FNGzAA

***

RED – RELIGIJNY ELEMENTARZ DLA DOROSŁYCH

Teologia dla świeckich

Projekt pogłębiający różne tematy teologiczne. Wykłady prowadzić będzie ks. Przemysław Sawa, pracownik Instytutu Nauk Teologicznych UŚ.

RED składać się będzie z następujących elementów:

 • ogólnodostępny wykład
 • konwersatorium online (spotkanie grupowe) – czas dyskusji, pytań
 • lektorium – wskazywanie lektury pogłębiającej dany temat.

Planowany start: 11 maja 2020

Formularz zapisów:  https://forms.gle/Mq739i7oh9dhKz8MA

***

Projekt KOBIECE IMPRESJE

Dla kobiet

Internetowe spotkanie kobiet, niezależnie od poziomu związku z Kościołem.

Propozycja składa się z następujących elementów składowych:

 • wprowadzenie tematyczne
 • grupa dzielenia się
 • zadania pogłębiające.

Projekt to spotkanie kobiet w luźnej formie, z dużym zaangażowaniem uczestniczek. Podejmowane będą nie tylko tematy ściśle religijne.

Planowany start: 8 maja 2020

Formularz zapisów:https://forms.gle/xj4UCdhDcHDJsw617

***

KURS ALPHA ONLINE DLA MŁODZIEŻY

Kurs ten to ewangelizacyjne spotkanie młodzieży. Z powodu ograniczeń prowadzone będzie w trybie online. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu – w piątki, godz. 19:00-20:15.

Planowany start: 8 maja 2020

Formularz zapisów:   https://forms.gle/yRBpgZGb5BhrbFas9

***

Przygotowywany są również projekty dla dzieci, dla małżeństw i dla mężczyzn. Szczegóły wkrótce.

***

STUDIO SECIM

Każdego dnia na kanale Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody na YouTube podejmowane są spotkania formacyjne o godz. 21:20. Spotkania te zawierają wykład wprowadzający oraz czas pytań i dzielenia się internautów. Audycje są dostępne dla wszystkich. Regularnie wykład prowadzą zaproszeni goście. Tematyka dotyka teologii, duchowości, pobożności, różnych spraw życiowych oraz innych ciekawych zagadnień.

***

Zapraszamy do współpracy. Możemy przesłać dla parafii odpowiednie materiały promocyjne – banery na stronę internetową, szerszy opis. W razie trudności z Internetem możemy odpowiednio zmodyfikować projekt i dostować do konkretnej grupy wiernych, według rozeznania duszpasterzy.

Kontakt:

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody                                              ks. Przemysław Sawa

Traugutta 13                                                                                     Traugutta 13

43-300 Bielsko-Biała                                                                        43-300 Bielsko-Biała

691 200 303                                                                                      603 992 378

e-mail: biuro@secim.pl                                                                     e-mail: xpsawa@gmail.com

dyrektor@secim.pl

19 kwietnia 2020r. – Niedziela Miłosierdzia Bożego.

1. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej dla wszystkich mieszkańców diecezji oraz przebywających na jej terenie, a także możliwość pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego.

2. Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 roku w naszym kościele, w czasie Mszy Świętych oraz nabożeństw, będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 60 osób (zgodnie z zasadą 1 osoba na 15m2 ). Wszyscy wchodzący do świątyni i uczestniczący w nabożeństwach  muszą mieć zasłonięte usta i nos.

3. Zgodnie z zarządzeniem ks. Biskupa planowane na dzień 5 maja br. bierzmowanie w naszej parafii zostaje przełożone. Kolejny termin zostanie ustalony i podany dopiero po wznowieniu zajęć szkolnych.

4. W czwartek 23 kwietnia będziemy obchodzić liturgiczną Uroczystość Św. Wojciecha.

5. W piątek 24 kwietnia  o godzinie 17.30 Godzinki i o godz. 18.00 Msza św. w intencji Czcicieli Wspomożycielki Wiernych, grup parafialnych i dobrodziejów.

6. W sobotę 25 kwietnia przypada Święto św. Marka Ewangelisty.

7. Serdecznie dziękujemy za złożoną w czasie Wielkiego Postu Jałmużnę Wielkopostną. Dzięki Waszej hojności  została zebrana i przekazana na misje salezjańskie w Gamibi kwota w wysokości 5.267,- zł. Bóg Zapłać.

8. Dziś przypada III niedziela miesiąca. Mimo „trudnego czasu” udało się zakończyć rozpoczęte w lutym remonty czyli: kolejny etap modernizacji instalacji elektrycznej, remont i malowanie pomieszczenia „Kaplicy Stulecia”. Obecnie na ukończeniu jest wymiana schodów na chór. Został także zakupiony i zainstalowany zestaw umożliwiający internetową transmisję na żywo.  Serdecznie dziękujemy za składane ofiary i wpłaty na konto parafialne. Bóg zapłać.

Życzenia Świąteczne.

Drodzy Parafianie, i Czciciele  Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Trwając w „umiarkowanej” radość wielkanocnej i mocnej nadziei płynącej ze zmartwychwstania Pańskiego, życzymy wszystkim aby Zmartwychwstały Chrystus  ożywiał nadzieję,  darzył was wszelkimi potrzebnymi łaskami, oddalał obawy, zwątpienie w tym trudnym dla nas wszystkim czasie i obdarzył pełnią swojej miłości.

Radosnych, pełnych nadziej i pokoju świąt Zmartwychwstania Pańskiego,  wraz z darem modlitwy składają.

Salezjanie

12 kwietnia 2020r. – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

1. Jutro – poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Msze Święte w naszym kościele będą sprawowane według porządku świątecznego z zastosowaniem obowiązujących zarządzeń państwowych i kościelnych. Nabożeństwa dostępne będą w transmisji na żywo na naszym kanale YouTube: Sanktuarium Wspomożycielki Wiernych w Oświęcimiu.

W naszych modlitwach pamiętamy także o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

2. W III piątek miesiąca 17 kwietnia ze względu na otawę Wielkanocy nie obowiązuję wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3. Za tydzień przypada niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczynająca w kościele kolejny „Tydzień Miłosierdzia”. Jest to także święto patronalne „Caritas”.

Liturgia Wielkiego Tygodnia

1. Liturgia Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty będzie sprawowana w naszym Sanktuarium o godz 18.00 bez udziału wiernych! ( zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami).

2. Zapraszamy na transmisje na żywo w naszego kościoła na kanałach społecznościowych:

3. Msza św. rezurekcyjna z zastosowaniem obowiązujących rozporządzeń naszym kościele będzie sprawowana o godz. 6.00

5 kwietnia 2020r. – Niedziela Palmowa.

1. Ks. Bp. Ordynariusz na czas trwania epidemii udzielił wszystkim przebywającym ma terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. zachęcając wiernych do pozostania w domach i uczestnictwa w modlitwie za pośrednictwem telewizji lub radia. W mszach św. może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przede wszystkim  osoby i rodziny które zmówiły daną  intencję mszy św.

2. Transmisja Mszy Św. online w naszego Sanktuarium o godz. 11.30 na https://www.facebook.com/ParafiaMBWW/

3. Zostają zawieszone wszelkie spotkania, a także inne nabożeństwa takie jak Gorzkie Żale i Droga krzyżowa.

4. Możliwość przystąpienia do spowiedzi w naszej parafii:

– w niedzielę przed każdą mszą św.

– od wielkiego poniedziałku do wielkiej środy

( od 6.50 – 8.00 i od 17.00 – 18.00 ).

W ważnych okolicznościach od poniedziałku do soboty, istnieje też możliwość spowiedzi indywidualnej od poniedziałku do wielkiej soboty w godz. 9.00 – 12.00 po wcześniejszym umówieniu się dzwoniąc na numer tel. 502 833 596

5. Ceremonie Tridum Paschalnego Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty będą sprawowane bez udziału wiernych w Sanktuarium o godz. 18.00 i dostępne online.

W Wielką Sobotę nie będzie święcenia pokarmów – potrawy wielkanocne błogosławi „głowa rodziny” w poranek wielkanocny wg. przedstawianego schematu dostępnego min. na naszej stronie internetowej.

6. Msza św. rezurekcyjna z zastosowaniem obowiązujących rozporządzeń naszym kościele będzie sprawowana o godz. 6.00.

7. W kościele na stojaku z prasą są dostępne następujące bezpłatne czasopisma: Dobre Nowiny i magazyn Don Bosko.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

1. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej.
2. Od Niedzieli Wielkanocnej włącznie do Niedzieli 19 kwietnia br., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w Mszach Świętych, pogrzebach, ślubach i chrztach może uczestniczyć tylko 5 osób. W naszej diecezji nadal są to osoby, które zamówiły daną intencję mszalną.
3. Zachęcamy do pozostania w domach i uczestnictwa we wspólnej modlitwie za pośrednictwem mediów.

WAŻNY KOMUNIKAT z dnia 26 marca 2020r.

Wskazania duszpasterskie na czas epidemii – 26 marca 2020r.

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zrozumienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia.

Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie.

Uczestnictwo we Mszy Świętej

Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni gdyż nie wiemy ile osób nie wykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.

We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.

Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.

Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się pracowników zakładu pogrzebowego).

Nawiedzenie Kościoła

W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarządzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5.

Spowiedź Święta

Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452). W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem swojej parafii.

Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Nie wolno na takie propozycje odpowiadać.

Namaszczenie Chorych

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.

Wielki Tydzień

W niedzielę palmową nie organizujemy procesji z palmami.

Msza Krzyżma Świętego będzie sprawowana tylko przez Księdza Biskupa.

Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w kościołach parafialnych bez udziału wiernych.

Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie.

Przypominamy, aby w Wielki Piątek zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu.

Wiernych prosimy o uczestnictwo w liturgiach przez środki masowego przekazu. Warto duchowo łączyć się ze swoja parafią. Zachęcamy również do rodzinnej modlitwy, odprawienia Drogi Krzyżowej, adoracji krzyża oraz medytacji Słowa Bożego w naszych domach.

I Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania. Termin zostanie ustalony wtedy przez Księdza Proboszcza w porozumieniu z rodzicami danej parafii.

Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania.

Wszystkim na dalsze dni Wielkiego Postu i czas Triduum Paschalnego niech Pan Bóg błogosławi.

Ks. Roman Pindel Biskup Bielsko-Żywiecki

PLIKI DO POBRANIA:

Modlitwa Rodzinna – Wielki Czwartek.pdf

Modlitwa Rodzinna – Wielki Piątek.pdf

Modlitwa Rodzinna – Wielka Sobota.pdf

Błogosławieństwo pokarmów – Wielkanoc.pdf

Zalecenia Biskupa 26 marca 2020 dla Wiernych

22 marca 2020r.- 4 Niedziela Wielkiego Postu.

1. Do 29 marca 2020r.  ks. Bp. Ordynariusz udzielił wszystkim przebywającym ma terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. zachęcając wiernych do pozostania w domach i uczestnictwa w modlitwie za pośrednictwem telewizji lub radia. W mszach św. może uczestniczyć maksymalnie 50 osób, przede wszystkim  osoby i rodziny które zmówiły daną  intencję mszy św.

2. Zostają zawieszone wszelkie spotkania, a także inne nabożeństwa takie jak Gorzkie Żale i Droga krzyżowa.

3. Do odwołania jest zawieszony dyżur spowiedników w ramach stałego konfesjonału. Spowiadamy się tylko i wyłącznie we własnej parafii przed mszą św. Prosimy nie odkładać spowiedzi na dni przedświąteczne.

4. Komunię świętą przyjmujemy tylko „na rękę” zgodnie z określonymi zasadami liturgicznymi.

5. We wtorek przypada 24 dzień miesiąca. O godz. 17.30 Godzinki i o godz. 18.00 msza św. w intencji czcicieli Wspomożycielki Wiernych, grup parafialnych i dobrodziejów.

6. W środę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego i dzień Świętości Życia. W tym dniu będzie można przystąpić do duchowej adopcji dziecka poczętego. Druki deklaracji znajdują się na stojaku przy kracie. Wypełnione deklaracje będzie można złożyć w czasie mszy św. o godz. 8.00 i 18.00

7. Do niedzieli palmowej przy ołtarzu św. Józefa jest udostępniona skarbonka na jałmużnę wielkopostną która zostanie przekazana na misje salezjańskie w Gambii w Afryce.