Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

1. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej.
2. Od Niedzieli Wielkanocnej włącznie do Niedzieli 19 kwietnia br., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w Mszach Świętych, pogrzebach, ślubach i chrztach może uczestniczyć tylko 5 osób. W naszej diecezji nadal są to osoby, które zamówiły daną intencję mszalną.
3. Zachęcamy do pozostania w domach i uczestnictwa we wspólnej modlitwie za pośrednictwem mediów.