Wielka Tajemnica Wiary – Rekolekcje Wielkopostne.

W dniach od 8 – 11 marca 2020r. w naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne. Nawiązując do tematyki obecnego roku duszpasterskiego nasz rekolekcjonista ks. Jacek Pędziwiatr podjął temat świadomego i owocnego przeżywania spotkania z Chrystusem w Eucharystii i wspólnocie Kościoła. Dziękujemy za te cenne słowa i przykłady które wszystkim uczestnikom pozwolą gorliwie, szczerze, głęboko i skutecznie wyznawać naszą wiarę i według niej żyć.

ks. Marek Głuch – proboszcz

Zdjęcia ks. Ryszard Szymeczko sdb

« z 2 »