KOLĘDA 2020

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – ZOBACZ.

Wizytę duszpasterska rozpoczynamy od poniedziałku do piątku o godz. 15.30, a w soboty o godz. 10.00.

Co należy przygotować na „kolędę” ?….

1. Stół nakryty białym obrusem a na stole: krzyż, zapalona świeca, woda święcona, kropidło i Pismo Święte z zaznaczonym fragmentem Ewangelii o narodzeniu Jezusa.

2. Dzieci i młodzież zeszyty z katechezy, a młodzież przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania dodatkowo tzw. „indeks”.

3. Jesteśmy także wdzięczni jeżeli ktoś ktoś z domowników „wskaże drogę do kolejnego mieszkania”.