PORADNIA RODZINNA

WEJŚCIE OD PORADNI RODZINNEJ JAK DO KANCELARII PARAFIALNEJ

ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA SPOTKANIE, PROSZĘ ZAPOZNAJ SIĘ Z SKRÓCONĄ WERSJĄ REGULAMINU:

  1. Poradnia jest poradnią katolicką i świadczy pomoc osobom fizycznym, małżeństwom i rodzinom w oparciu o wiedzę specjalistyczną oraz katolicką naukę dotyczącą małżeństwa i rodziny.
  2. Pracą Poradni kieruje Proboszcz parafii.
  3. Rezerwacja terminu spotkania z wybranym specjalistą dokonuje się przez formularz na stronie parafii (www.sanktuarium-oswiecim.pl) najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie do godziny 20.00. Odwołanie terminu w nagłej sytuacji nie przybycia na spotkanie musi nastąpić poprzez mail: sanktuarium.oswiecim@gmail.com lub telefonicznie +48 33 844 34 64.
  4. W przypadku nieuzasadnionego blokowania terminów lub nie przybycia na spotkanie osobie takiej może zostać odmówiona możliwość spotkania w Poradni.
  5. Poradnia udziela pomocy nieodpłatnie. Poradnia nie archiwizuje danych osobowych i nie udostępnia innym podmiotom.
  6. Każda osoba korzystająca z usług Poradni przed skorzystaniem z dowolnego ze świadczeń ma obowiązek zapoznać się z zapisami niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego treść.

WYBIERZ SPECJALISTĘ I DOKONAJ ZGŁOSZENIA NA SPOTKANIE W WYBRANYM TERMINIE:

REGULAMIN PORADNI RODZINNEJ PRZY PARAFII MATKI BOŻEJ WSPOMOŻENIA WIERNYCH W OŚWIĘCIMIUKLIKNIJ