INWESTYCJE

INWESTYCJE MOŻNA WSPIERAĆ POPRZEZ PRZEKAZANIE ŚRODKÓW MATERIALNYCH NA KONTO PARAFII Z DOPISKIEM „RENOWACJA SANKTUARIUM” – Konto: Pekao S.A. o. Oświęcim : 43 1240 4155 1111 0000 4628 1621. WSZYSTKICH DOBRODZIEJÓW I OFIARODAWCÓW POLECAMY W NIEUSTANNEJ NOWENNIE DO MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH NA MSZACH O GODZ. 8.00 I 18.00 ORAZ W CZWARTKI PODCZAS NABOŻEŃSTW PRZED OBRAZEM NASZEJ WSPOMOŻYCIELKI.


Dnia 21 listopada zamontowano 12 płyt grzewczych w ławkach naszego sanktuarium po 6 z każdej strony. Poniżej można zobaczyć zdjęcia z tej inwestycji. Całość to koszt 70 tys. zł + instalacja elektryczna.


Obecnie zbieramy finanse na konserwacje elewacji zewnętrznej sanktuarium – elewacja południowa nawy – część górna nad tarasami. Zakres obejmuje: konserwacje 4 okien, 3 skarp, remont oszklenia i gzymsu. Koszt to: 495.612.94 złotych.

Dotacje:

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – 35.000 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – 100.000 zł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Ochrony Zabytków – 223.000 zł

Suma dotacji: 358.000 zł

Wkład własny: 137.612.94

Całość inwestycji: 495.612.94 zł

Kolor zielony oznacza zakres prac konserwatorsko-budowlanych.


Zakończyliśmy wystrój ołtarza soborowego w prezbiterium naszego sanktuarium. Wizualizacja pokazuje projekt z przodu i z boku oraz postęp prac.


Zakończyliśmy VI etap remontu konserwatorskiego nakryw kamiennych skarp elewacji południowej prezbiterium sanktuarium, czyli rekonstrukcja betonowych nakryw z wymianą dekoracyjnych kotew mocujących, konserwacją kamiennych okapników i fragmentów wątku ceglanego części frontowych skarp.