MSZA WIECZYSTA

Ja, wyżej podpisany deklaruję miesięcznie wpłacać na konto ofiarę, którą pragnę wspierać Dzieło Salezjańskie w Oświęcimiu. Tym samym proszę o wpisanie mnie do Księgi Mszy Świętych Wieczystych, aby za mnie była sprawowana MSZA ŚWIĘTA. Za staraniem pierwszego salezjanina w Oświęcimiu ks. Franciszka Trawińskiego, bp Jan Puzyna 13 października 1898 udzielił pozwolenia na działanie Oświęcimskiego Związku Mszalnego Najsłodszego Serca Jezusowego. Na początku odprawiano za ofiarodawców 12 mszy świętych rocznie, a od 1913 roku, 24 msze święte w roku. Obecnie w każdym miesiącu w pierwszą i trzecią niedzielę odprawiany Msze świętą za osoby wpisane do Księgi mszy świętych wieczystych. Zobowiązanie to będzie trwało tak długo, jak długo będzie istniała zakonna wspólnota salezjańska w Oświęcimiu. Deklaracje można składać w zakrystii lub kancelarii. W intencji modlimy się za ofiarodawcę, ale można też wpisać małżeństwo lub kogoś z rodziny, za którego pragniecie ofiarować Mszę Świętą.

Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, ul. Jagiełły 8, 32-600 Oświęcim

Numer konta parafii: 54 1240 4155 1111 0010 3764 8001