Apostolstwo kobiet


Apostolstwo Kobiet – to grupa skupiająca kobiety w każdym wieku i stanie. Powstała z potrzeby serca.

Spotkania odbywają się  w ostatni piątek miesiąca rozpoczynając Mszą świętą o 18.00.  

Podczas spotkań odkrywamy swoją kobiecość do jakiej powołał nas Pan Bóg. Staramy się wspólnie pokonywać i rozwiązywać różne wątpliwości, wymieniać się doświadczeniami, wspierać się na każdym etapie naszego życia. Kierując się duchowością salezjańską podejmujemy trzy kroki na dalszej drodze do bliskości z Bogiem i drugim człowiekiem.

I. Formacja duchowa/ Kościół:

Dbamy o relacje z Bogiem. Mamy świadomość, że każda z nas jest  umiłowaną córką Boga, za którą sam Jezus oddał życie. Naszym wzorem jest Maryja nasza Matka, z którą pogłębiamy swoje relacje. Żyjemy sakramentami. Opieramy się na Piśmie Świętym i Katechizmie Kościoła Katolickiego. Poznajemy bogactwo Kościoła Katolickiego

II. Formacja ludzka:

Wytycza drogę do dojrzałej osobowości. Pracujemy nad: akceptacją siebie, integracją osobowości, dojrzałą uczciwością, twórczością, właściwą komunikacją, hierarchią wartości, radosną postawą wobec życia.

III. Dom / Służba

Każde rzeczywiste spotkanie z Jezusem prowadzi nas do stawania się darem dla innych, poprzez podejmowanie różnych zadań na swoją miarę. Chcemy nieść Boga naszym rodzinom, znajomym i wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Staramy się pokazać innym, że nasze codzienne życie to miejsce spotkania z Bogiem.

Naszymi patronkami są:

Maryja Wspomożycielka Wiernych, św. Maria Magdalena oraz św. Teresa Benedykta od Krzyża