A. D. M. A.

STOWARZYSZENIE MARYI WSPOMOŻYCIELKI

Ks. Bosko wiedziony przez Ducha Świętego, odpowiadając na potrzeby i znaki czasu, powołał do życia liczne grupy apostolskie oraz szerokie rzesze osób, które na różne sposoby działają dla dobra młodzieży i warstw ludu Bożego.

Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki zostało założone przez Księdza Bosko jako uprzywilejowany instrument dla ?wzbudzania czci do Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa do Maryi Wspomożycielki Wiernych?.

Zostało ono kanonicznie erygowane w Sanktuarium Maryi Wspomożycielki w Turynie, 18 kwietnia 1869 roku i ?było przez niego uznane za integralną część Towarzystwa Salezjańskiego?.

Pius IX brewem z dnia 5 kwietnia 1870 roku erygował Arcykonfraternię z prawem dołączania do siebie Stowarzyszeń o tym samym celu i tej samej nazwie, powstałych w każdej innej części świata.

5 lipca 1989 roku Przełożony Generalny, ks. Egidio Vigano, ze swoją Radą uznał oficjalnie przynależność Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki do Rodziny Salezjańskiej.

REGULAMIN