KRĘGI RODZIN – DOMOWY KOŚCIÓŁ

„Aby pełniej i piękniej żyć…”

Pragniemy  zachęcić rodziny naszej Parafii do włączenia się do wspólnoty Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).

Założycielem Ruchu Światło-Życie jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

DK zwraca szczególną uwagę na DUCHOWOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Duchową kolebką DK jest Krościenko n/Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój Ruchu.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

  • życia Słowem Bożym,
  • życia modlitwą,
  • życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
  • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
  • postawy służby we wspólnocie Kościoła.

Aby  urzeczywistniać założenia Ruchu małżonkowie łączą się w kręgi. Każdy krąg składa się od  4 – 7 małżeństw i spotyka się raz w miesiącu. Na każdym spotkaniu obecny jest kapłan, który pełni rolę opiekuna duchowego kręgu.

Kilkanaście lat temu w naszej Parafii zawiązał się pierwszy krąg. Obecnie są dwa kręgi i  kolejny jest  w okresie  przygotowania do włączenia się do Wspólnoty Domowego Kościoła.

Zapraszamy  małżeństwa, które pragną pogłębić swoje życie duchowe osobiste, małżeńskie i rodzinne do włączenia się we Wspólnotę DK.

Zainteresowane małżeństwa prosimy o kontakt z ks. Łukaszem, proboszczem.