KOŁO MISYJNE

W roku 1983 w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych rozpoczęło swoją działalność Koło Misyjne założone przez ówczesnego wikariusza ks. Piotra Smolkę. Patronką została obrana św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Cel naszej grupy to nieść pomoc misjonarzom poprzez modlitwę, pomoc finansową i rzeczową, a także różne działania na terenie parafii np. zbiórka ofiar do skarbony dla odwiedzających parafię misjonarzy, udział w procesjach z obrazem św. Teresy, przeprowadzenie adoracji w Wielki Czwartek w Ciemnicy, przygotowanie rozważań i prowadzenie różańca w październiku, drogi krzyżowej w Wielkim Poście, dyżury w kawiarence i udział we wszelkich akcjach na terenie parafii. Od 15-tu lat uczestniczymy w „Adopcji Serca” wspierając bardzo ubogie dzieci w Chartumie w obozie uchodźców i indywidualne różne projekty misyjne. Zaszczepiony duch modlitewny i udział czynny we wspólnocie parafialnej przez założyciela trwa nadal. Obecnie Koło Misyjne liczy 15 członkiń, stad jesteśmy otwarte na każdą chętną osobę. Zapraszamy na nasze spotkania, które odbywają się w I sobotę każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00. Każda para rąk jest przydatna, a otwarte serce na modlitwę i pomoc misjonarzom będzie służbą Chrystusowi, który ciągle nas posyła do potrzebujących. Zapraszamy!

Liderka p. Barbara Pilarska