Małżeństwo

1.  Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego co najmniej na trzy miesiące przed zaplanowanym terminem ślubu. Jeśli ślub ma być w innej parafii niż ich rodzinna, potrzebna jest zgoda proboszcza parafii jednego z kandydatów.

2. Wszelkie sprawy związane z zawarciem sakramentu małżeństwa załatwiają tylko i wyłącznie narzeczeni.

3. Rezerwacji terminu ślubu można dokonać tylko  na bieżący i następny rok kalendarzowy.

4. Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa:

  • Dowody osobiste narzeczonych
  • Świadectwo chrztu św. (jeśli chrzest był w innej parafii) zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania z potwierdzeniem stanu wolnego. Dokument ten nie może być starszy niż 6 miesięcy od daty planowanego zawarcia sakramentu małżeństwa.
  • Zaświadczenie o ukończeniu „Kursu przedmałżeńskiego” i wizyt w poradni rodzinnej. ZOBACZ: – SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH – link.
  • Świadectwo katechezy na poziomie ukończonej szkoły, a w przypadku braku potwierdzenie odbycia dodatkowych katechez.
  • Komplet dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego – w przypadku ślubu „konkordatowego”, lub odpis aktu wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego.
  • W niektórych sytuacjach (np. śluby międzywyznaniowe), mogą być wymagane jeszcze inne dokumenty.

5. Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie (mogą być tej samej płci), nie mogą być to jedynie osoby które oficjalnie wystąpiły ze wspólnoty Kościoła Katolickiego.

6. W celu spisania protokołu i wypisania zapowiedzi należy się zgłosić z kompletem dokumentów i pełnymi danymi świadków 3 miesiące przed planowanym ślubem po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania w kancelarii lub drogą mailową adres: sanktuarium.oswiecim@gmail.com.

7. Wystrój świątyni na śluby przygotowują pracownicy parafii po uwzględnieniu sugestii narzeczonych. W naszej parafii nie dopuszczamy do dekorowania firm zewnętrznych czy innych osób.

8. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w czasie sakramentu małżeństwa mogą być wykonywane tylko utwory muzyczne o charakterze liturgicznym. Zestaw pieśni i oprawę muzyczną uzgadnia się wcześniej z Panem organistą.