RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Odmawiajcie codziennie różaniec aby wyprosić pokój dla świata”

Słowa Matki Bożej wypowiedziane w Fatimie 13 maja 1917r.

Żywy Różaniec składa się Żywych Róż. Każda Róża ma 20 osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

– zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesątka różańca,

– udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych,

– częste przystępowanie do sakramentów świętych i udział w procesjach maryjnych,

– rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską,

– odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika,

– udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 26 października 1967 roku, udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego 8 razy w roku, a mianowicie w dniach:

1. przyjęcia do Żywego Różańca,

2. Narodzenia Pana Jezusa

3. Zmartwychwstania Pańskiego

4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

5. Wniebowzięcia Matki Bożej

6. Królowej Różańca świętego

7. Niepokalanego Poczęcia Maryi

8. Ofiarowania Pańskiego.

Odpusty te można uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowywania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca.

W naszej Parafii istnieje sześć Róż Żywego Różańca:

1. Róża Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

2. Róża Matek św. Teresy

3. Róża Matki Bożej Bolesnej

4. Róża św. Anny

5. Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Koło Misyjne)

6. Róża Matki Bożej Anielskiej.

Zmiana tajemnic różańcowych odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po mszy świętej o godz. 8.30.

Ponadto w Parafii istnieje również Różaniec Rodziców p.w. św. Jana Pawła II. Jest to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca, gdzie 20-sto osobowa grupa rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych rodziców. Inspiracją do ufnego działania i wiernego trwania w tej modlitwie jest wezwanie św. Jana Pawła II z listu apostolskiego o Różańcu Najświętszej Maryi Panny z 2002r.: Czymś pięknym i owocnym jest także powierzanie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. … Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat (…) stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.

„Maryja, Matka Nadziei”

To krótkie zdanie stało się hasłem przewodnim ogólnopolskiego spotkania Żywego Różańca na Jasnej Górze.  Modlitwa różańcowa może zmienić nas i świat – przekonywali uczestnicy częstochowskiego spotkania. Co więcej jasnogórskie wydarzenie to czas szczególnej modlitwy za Kościół, papieża, Ojczyznę, o pokój, w intencji rodzin i młodzieży.

W tym oczekiwanym już wydarzeniu wzięły udział również przedstawicielki Róż Różańcowych naszego Sanktuarium. Z pewnością to wyraz solidarności z braćmi i siostrami, którzy odkryli wartość i potrzebę różańca świętego. W dodatku to też dobra okazja do umocnienia siebie na każdy dzień codziennego życia pragnąc dawać świadectwo o dobrym Bogu i Matce Najświętszej.