Rozkład nabożeństw

W związku ze stanem epidemii obowiązują nadzwyczajne zarządzenia rangi państwowej i właściwych władz kościelnych.

1.  Do 11 kwietnia 2020r.  ks. Bp. Ordynariusz udzielił wszystkim przebywającym ma terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. zachęcając wiernych do pozostania w domach.

2. W mszach św. może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przede wszystkim  osoby i rodziny które zmówiły daną intencję mszy św. Wszystkie intencje będą odprawione w sanktuarium zgodnie wcześniejszymi ustaleniami.

3. Zostają zawieszone wszelkie spotkania, a także inne nabożeństwa takie jak Gorzkie Żale i Droga krzyżowa.

ROZKŁAD MSZY ŚW. 

W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA:

6.00, 7.00, 8.30, 10.00,11.30, 13.00, 18.30

W DNI POWSZEDNIE

7.00, 7.30, 8.00 i 18.00.