19 kwietnia 2020r. – Niedziela Miłosierdzia Bożego.

1. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej dla wszystkich mieszkańców diecezji oraz przebywających na jej terenie, a także możliwość pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego.

2. Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 roku w naszym kościele, w czasie Mszy Świętych oraz nabożeństw, będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 60 osób (zgodnie z zasadą 1 osoba na 15m2 ). Wszyscy wchodzący do świątyni i uczestniczący w nabożeństwach  muszą mieć zasłonięte usta i nos.

3. Zgodnie z zarządzeniem ks. Biskupa planowane na dzień 5 maja br. bierzmowanie w naszej parafii zostaje przełożone. Kolejny termin zostanie ustalony i podany dopiero po wznowieniu zajęć szkolnych.

4. W czwartek 23 kwietnia będziemy obchodzić liturgiczną Uroczystość Św. Wojciecha.

5. W piątek 24 kwietnia  o godzinie 17.30 Godzinki i o godz. 18.00 Msza św. w intencji Czcicieli Wspomożycielki Wiernych, grup parafialnych i dobrodziejów.

6. W sobotę 25 kwietnia przypada Święto św. Marka Ewangelisty.

7. Serdecznie dziękujemy za złożoną w czasie Wielkiego Postu Jałmużnę Wielkopostną. Dzięki Waszej hojności  została zebrana i przekazana na misje salezjańskie w Gamibi kwota w wysokości 5.267,- zł. Bóg Zapłać.

8. Dziś przypada III niedziela miesiąca. Mimo „trudnego czasu” udało się zakończyć rozpoczęte w lutym remonty czyli: kolejny etap modernizacji instalacji elektrycznej, remont i malowanie pomieszczenia „Kaplicy Stulecia”. Obecnie na ukończeniu jest wymiana schodów na chór. Został także zakupiony i zainstalowany zestaw umożliwiający internetową transmisję na żywo.  Serdecznie dziękujemy za składane ofiary i wpłaty na konto parafialne. Bóg zapłać.