Rocznica I Komunii Świętej

W niedzielę 12 września w naszym Sanktuarium Miała Miejsce Rocznica pierwszej Komunii Świętej. Dzieci po uprzednim przygotowaniu i piątkowej próbie, mogły w niedzielę jeszcze raz przeżyć ubiegłoroczne wydarzenia. Na początku miało miejsce uroczyste przywitanie i wprowadzenie przez Księdza Proboszcza dzieci w procesji do świątyni. W homilii Proboszcz przypomniał dzieciom i nie tylko, także dorosłym, że Jezus daje nam siebie jako klucz do Jego serca, które znajduje się w tabernakulum, wystarczy chcieć i czerpać z tego wielkiego daru jaki dał nam Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu. Zachęcił również do pootrzymywania swojej wiary poprzez codzienną modlitwę osobistą i niedzielną Eucharystię. Dzieci przygotowały również wezwania modlitwy wiernych, które same odczytały. Miała również procesja z darami. Dzieci przyniosły do ołtarza, świecę, pamiątki ze spowiedzi, odnowiony kielich oraz dar ołtarza chleb i wino. Głębokiemu przeżywaniu tej uroczystej Eucharystii towarzyszył śpiew scholii dziecięcej z naszej parafii.

Tekst: x. KP

Foto: Ks. Ryszard Szymeczko sdb