Wiązanka ks. Generała Salezjanów na 2024 rok

Od czasów Księdza Bosko przesłanie w formie Wiązanki towarzyszy życiu wspólnot salezjańskich na całym świecie, niczym drogowskaz, który wytycza ścieżki edukacji, ewangelizacji i rozwoju w kontekście znaków czasu i życia Kościoła. Stąd też jej prezentacja jest momentem bardzo oczekiwanym przez całą Rodzinę Salezjańską. Na nadchodzący rok to przesłanie jest już gotowe. Jego tematem jest: «Sen, który rodzi marzenia. Serce, które “wilki” przemienia w “baranki”».

W 2024 roku Rodzina Salezjańska na całym świecie będzie obchodzić dwusetną rocznicę snu, jaki miał Janek Bosko – przyszły Ks. Bosko – w 1824 roku, w wieku dziewięciu lat. Sen ten jest bardzo dobrze znany całej Rodzinie Salezjańskiej i do tej pory uważany jako „marzenie z dziewiątego roku życia”, które spełnia się do dnia dzisiejszego. Z tego powodu Przełożony Generalny Salezjanów, następca Ks. Bosko, Ojciec i łącznik jedności w całej Rodziny Salezjańskiej – ks. Angel Fernandez Artime, postanowił poświęcić temu marzeniu temat Wiązanki na rok 2024. Jak co roku na zakończenie letniej sesji plenarnej sesji Rady Generalnej Przełożony ogłosił motto, które będzie inspiracją na kolejny rok formacyjny:

«Sen, który sprawia, że ​​marzysz». Serce, które przemienia „wilki” w „baranki”

„W czasie mojej posługi Przełożonego Generalnego mogłem się przekonać o tym, że Wiązanka jest jednym z najpiękniejszych darów, jakie Ksiądz Bosko i jego następcy ofiarują każdego roku całej Rodzinie Salezjańskiej. Jest pomocą we wspólnym kroczeniu i dotarciu w szerokim zakresie do najodleglejszych miejsc, pozostawiając jednocześnie poszczególnym środowiskom swobodę co do przyjęcia, zintegrowania i dowartościowania tego, co jest proponowane w odniesieniu do drogi, jaką przemierzają poszczególne wspólnoty wychowawczo-duszpasterskie. W obecnym, 2024 roku, będziemy obchodzić dwusetną rocznicę „snu-wizji, jaki miał Janek Bosko między dziewiątym a dziesiątym rokiem życia w chacie w Becchi”1 w 1824 roku: snu z dziewiątego roku życia. Uważam, że obchody dwusetnej rocznicy snu – który „uwarunkował cały sposób życia i myślenia Księdza Bosko, a w szczególności sposób odczuwania obecności Boga w życiu każdego człowieka i w historii świata”2 – zasługuje na to, aby ten znalazł się w centrum Wiązanki, która będzie ukierunkowywać rok wychowawczo-duszpasterski całej Rodziny Salezjańskiej. Można do niego powracać i pogłębiać go w ramach misji ewangelizacyjnej oraz w działaniach wychowawczych i społecznych, jakie w każdej części świata realizują grupy naszej Rodziny, znajdującej w Księdzu Bosko ojca, który inspiruje.”